Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

LifeSimply doet altijd haar uiterste best om aan de wensen van de deelnemers tegemoet te komen. Bent u toch ontevreden over onze dienstverlening, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de desbetreffende zwemdocent of sportdocent. Deze zal dan samen met u proberen de klacht te verhelpen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kunt ons klachtenformulier invullen en te mailen. U krijgt binnen een week terugkoppeling van ons over het in behandeling nemen van de klacht. Daarnaast kunt u altijd telefonisch contact opnemen om uw klacht kenbaar te maken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het geven van sport- en zwemlessen aan kinderen zonder deze aan te raken, is bijna onmogelijk. Ook met de andere activiteiten van LifeSimply zal minimaal contact soms nodig zijn om een beweging goed uit te kunnen voeren. LifeSimply stelt dan ook alles in het werk om iedereen een vertrouwd gevoel te geven over de manier waarop wij met uw kind omgaan. Alle instructeurs zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en daarnaast hanteren wij het ‘vierogen-principe’: u mag iedere zwemles of sportactiviteit zelf toekijken of iemand toe laten kijken hoe wij met u en uw kind omgaan.

Om ieder risico rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, worden wij graag direct geïnformeerd over een eventuele verdenking of voorval. U kunt contact opnemen met LifeSimply  via de pagina contactgegevens. Iedere melding nemen wij uiterst serieus en zullen wij direct in behandeling nemen.

Daarnaast willen wij u wijzen op het telefonisch meldpunt van het NOC*NSF; centrum veilige sport. Hier kunt u een melding maken met een onafhankelijk persoon.

Hier kunt u, eventueel anoniem, advies inwinnen over zaken rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een link naar de website vindt u hier.